News & Events

KOORDINAČNí SKUPINA PROJEKTOVÝCH PARTNERŮ - 16. 5. 2018 V KARLOVÝCH VARECH / KOORDINATIONSGRUPPE DER PROJEKTPARTNER - AM 16. 5. 2018 IN KARLSBAD 

pozvánka, prezentace, zápis, foto / Einladung, Präsentation, Protokoll, Foto

select:  from: 
1pdf.gif 180516_PROGRAM_KoSku(...).pdf
(Created:06.07.2024, Size:417 KB)
save
download
2pdf.gif clara3_koordinacni_1(...).pdf
(Created:06.07.2024, Size:2498.9 KB)
save
download
3obr.gif P5160352.JPG
(Created:06.07.2024, Size:776.9 KB)
save
download
4obr.gif P5160353.JPG
(Created:06.07.2024, Size:900.7 KB)
save
download
5pdf.gif zapis_BS_cz.pdf
(Created:17.07.2024, Size:390.9 KB)
save
download
6pdf.gif zapis_BS_de.pdf
(Created:10.07.2024, Size:472.1 KB)
save
download