News & Events

namedescriptionfiles
KOORDINAČNí SKUPINA PROJEKTOVÝCH PARTNERŮ - 16. 5. 2018 V KARLOVÝCH VARECH / KOORDINATIONSGRUPPE DER PROJEKTPARTNER - AM 16. 5. 2018 IN KARLSBAD pozvánka, prezentace, zápis, foto / Einladung, Präsentation, Protokoll, Foto 6
V sobotu 22. září 2018 se koná 5. ročník Slatinského běhu! / Am Samstag, den 22. September 2018 wird bereits der V. Jahrgang des Lohhäuser Laufes stattfinden! Délka trasy: dospělí 5 km, děti 2,5 km Disciplíny: střelba ze vzduchovky, hod granátem, plazení pod hraničními dráty. Länge der Strecke: Erwachsene 5 km, Kinder 2,5 km Disziplinen: Luftgewehrschiessen, Granatwurf, Robben unter den Grenzdrahten. 2