News & Events

namedescriptionfiles
WORKSHOP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 24. 4. 2018 V BAYREUTHU / WORKSHOP UMWELT - AM 24. 4. 2018 IN BAYREUTH! Další workshop v rámci tematické oblasti ochrana životního prostředí se koná dne 24. dubna 2018 v Bayreuthu. Program workshopu naleznete v příloze. / Nächster Workshop im Rahmen des Themenbereichs Umweltschutz findet in Bayreuth am 24. April 2018 statt. Programm des Workshops finden Sie im Anhang. 1
KOORDINAČNí SKUPINA PROJEKTOVÝCH PARTNERŮ - 16. 5. 2018 V KARLOVÝCH VARECH! / KOORDINATIONSGRUPPE DER PROJEKTPARTNER - AM 16. 5. 2018 IN KARLSBAD! 1