Ergebnisse des Projektes

namedescriptionfiles
PŘESHRANIČNÍ REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KARLOVARSKÉHO KRAJE A SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO / GRENZÜBERSCHREITENDE REGIONALE INNOVATIONSSTRATEGIE DES BEZIRKS KARLOVY VARY UND DES FREISTAATS BAYERN 1
EGRENSISPARK - rozvojový dokument/Entwicklungsdokument dispozici ke stažení na https://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=967703 0
BRožura CLARA2- best practices podklad pro poptávkové řízení na závěrečnou brožuru projektu CLARA3 1
Brožura k projektu CLARA3/ Brochüre zum Projekt CLARA3 Brožura k projektu CLARA3/ Brochüre zum Projekt CLARA3 3
Cykloregion česko-bavorské lázně / Radregion Bayerish-Böhmische Bäder Informace k dispozici na webu / Mehr Infos aufs Webporal unter: https://www.radregion-bayern-boehmen.de/ 0